fundacje i stowarzyszenia przykłady

 
Tytuł:fundacje i stowarzyszenia przykłady
Url:https://stowarzyszeni.pl/fundacje-opp-8013546
Opis: 
 Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi kompilacja obejmujące legislacyjne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia normy tworzenia dodatkowo sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób w wyższym stopniu przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor całościowo omawia także teoretyczne, jakże i rzeczowe problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje także kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym dodatkowo zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.

 
This template downloaded form free website templates