procedury kupna działki budowlanej

 
Tytuł:procedury kupna działki budowlanej
Url:http://teksty.zr2017.pl/inne/jakze-ustalic-procedury-kontroli-zarzadczej-w-obszarze-ustalania.html
Opis: 
 Są to wyłączone z obszaru niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

 
This template downloaded form free website templates